Syvä-asahin teemat

Olen systematisoinut Syvä-asahin teemakoulutukset yhdeksän teeman alle ja antanut niille nimen, joka kuvastaa teeman sisältöä. Kuten käytämme asahista sen virallista nimeä Asahi Health®, olen seuraavassa nimennyt nämä näkökulmat samalla idealla: Asahi Rentous, Faskia- ja voima-asahi jne. Jos olet kouluttautunut Syvä-asahin ohjaajaksi ja käynyt teemaan liittyvän jatkokoulutuksen, ja jos haluat korostaa tuntisi teemaa tällä tavalla, voit kutsua tuntiasi nimellä kunto-asahi, keppi-asahi jne. Jos olet kouluttanut itsesi johonkin Syvä-asahin teemaan, voit myös ajatella pitäväsi teemasta pidemmänkin, esim. lukukauden kestävän kurssin.

Alla kuva, mihin olen koonnut yhteen Syvä-asahin jatkokoulutusteemat. Siitä saa kootun kuvan siitä, mihin suuntaan asahi-ohjaajat voivat taitoaan syventää. Käyn seuraavassa teemat läpi yksitellen. Listassa on myös muut asahin jatkokoulutukset, kertauspäivät ym. Myös niitä voi käyttää koostaessaan neljää Syvä-asahi-tutkintoon vaadittavaa jatkokoulutuspäivää.

Asahi Somatics

Asahi on myös somaattinen menetelmä, missä pyritään opiskelemaan optimaalisia kehonkäytön tapoja. Asahin tämä puoli tulee parhaiten esiin siinä, mitä ovat asahi keskeiset periaatteet. Olen kehittänyt asahin somaattisten periaatteiden opettelemiseksi näitä periaatteita opettavia liikesarjoja. Asahin perusliikesarja on tietysti myös tämän työskentelyn perusta, mutta tutkimalla asahin periaatteita omien liikesarjojensa avulla, on mahdollista huomattavasti syventää asahin tätä ulottuvuutta. Asahia somaattisena menetelmänä tutkimme asahin periaate- eli Asahi Somatics –päivässä. Päivässä käydään myös läpi, mitä tarkoitetaan asahissa ”kokemuksellisella biomekaniikalla”. Lue lisää >>>

Asahi Rentous

Asahi on dynaaminen rentousmenetelmä, jossa harjoitellaan kaikkia dynaamisen rentoutuksen perusperiaatteita. Asahin jokainen liikesarja alkaa rentousosiolla, mutta rentoutta harjoitetaan kaikissa asahin perusliikkeissä. Olen kehittänyt niiden pohjalta myös kaksi erityisesti rentouteen ja siihen liittyviin periaatteisiin keskittyvää rentoussarjaa. Kaikkea tätä opiskellaan päivän kestävässä Asahi Rentous –koulutuksessa. Lue lisää >>>

Faskia- ja voima-asahi

Asahin liikkeitä ja liikesarjoja voidaan tehdä erilaisilla painotuksilla. Kutsun faskia- ja voima-asahiksi sellaista tapaa tehdä asahin liikkeetä, että niissä korostetaan liikkeen voimaa ja faskioita venyttävää vaikutusta. Tämä tehdään jäämällä ikään kuin pumppaamaan liikettä sen ojennus/kiertovaiheessa. Kaikki asahin perusliikkeetkin voimistavat ja vahvistavat kehon lihas-jänne-kalvoketjuja. Tätä vaikutusta voidaan kuitenkin tehostaa opettelemalla eksentrisen liikkeen jännitys/rentous –vaihtelu. Asahin kolmannen sarjan kolmas rentousliike tarjoaa tästä mallin. Siinä venytämme koko kehon kuminauhan omaisesti, sitten rentoudumme ja iskemme sormet hiekkavalliin. Ensin siis tehdään hidas ja venyvä jännitys, sitten rentoudutaan ja iskussa sama jännitys tehdään nopeasti. Koulutuksessa tämä voimaa lisäävä ja faskioita aktivoiva tekniikka opetellaan toteuttamaan kaikissa asahin liikkeissä. Lue lisää >>>

Kunto-asahi

On tärkeää tehdä myös aerobista kuntoa kohottavaa harjoittelua. Tämä tarkoittaa sykkeen nostoa nk. peruskuntotasolle. Tämä on helppoa tehdä esimerkiksi sauvakävelyn tai ”asahi-kävelyn” avulla (ks. myös tämä), mutta asahin perusliikkeetkin soveltuvat tähän. Olen kehittänyt asahin perussarjasta kunto-asahi-sarjan ja sille variaation, missä liikkeet tehdään niin, että sykekin nousee sopivasti. Tämä saadaan aikaan pääasiassa lisäämällä sarjaan askelkyykkyjä ja muita jalkaliikkeitä, jolloin sarja toimii myös voimaharjoituksena.

Asahi Hengitys

Koko asahi-menetelmä on myös hengityksen harjoittamisen ja avaamisen menetelmä. Opettelemme asahissa avaamaan koko hengityskierron: pallea/vatsahengityksen, kylkiluuhengityksen ja solisluuhengityksen yhdeksi virtaavaksi kokonaisuudeksi. Asahissa on omia hengitysliikkeitään, missä käydään läpi koko hengityskierto, mutta myös kaikki muutkin asahin liikkeet pyritään tekemään syvän hengityksen kannattelemina. Asahi Hengitys –koulutuspäivässä teemme myös paljon lisäharjoituksia kaikkien kolmen hengitystilan tunnistamiseksi ja avaamiseksi. Ohjaajat saavat päivän aikana runsaasti lisämateriaalia asahin hengitystekniikan oppimiseksi ja opettamiseksi. Lue lisää >>>

Asahi Bodymind

Asahi on tietoista, meditatiivista liikettä. Mindfulness on nyt muotia. Asahissa emme mene tähän, vaan korostamme, että liiketietoisuuden kautta harjoitamme ennemminkin koko kehomieltämme, emme vain mieltä. Bodyfulness tai bodymindfulness olisi mindfulnessia paljon parempi termi kuvastamaan kehomielen harjoitusta. Asahi Bodymind on päivän koulutus, missä opettelemme yhdistämään dynaamisen ja staattisen meditaation yhdeksi virtaavaksi harjoitussarjaksi. Lue lisää >>>

Kontakti-asahi

Kun teemme asahia yksin, huomiomme on suuntautunut omaan kehomielemme kokemukseen. Aistimme kehoamme ja ohjaamme liikettä tietoisesti. Kontakti-asahissa suuntaamme huomiomme myös parin liikkeeseen. Teemme asahin pehmeää liikettä yhdessä parin liikettä aistien ja kuunnellen. Välillä ohjaamme liikettä itse, välillä olemme ohjattavana. Kontaktin avulla voimme synnyttää eräänlaisen kehollisen dialogin, missä kummatkin vuorotellen omaksuvat kuuntelijan ja puhujan roolin, mutta ilman sanoja. Kontakti-asahi on päivän koulutus, missä opettelemme parin liikkeen kuuntelemisen yksinkertaiset perusmuodot sekä asahin perussarjan tehtynä kontaktissa pariin. Lue lisää >>>

Keppi-asahi

Teemme keppi-asahissa kaikki asahin kolme perussarjaa n. 120 cm pitkän kepin avulla. Näiden lisäksi olen kehittänyt nk. venytyssarjan ja pyörityssarjan. Edistyneessä keppi-asahissa voidaan yhdistää näitä kaikkia ja päästä hyvinkin monipuoliseen, mielenkiintoiseen ja luovaan työskentelyyn. Keppi-asahissa on materiaalia niin paljon, että koulutus siihen tapahtuu kahden päivän kurssilla: Keppi Asahi 1 ja 2. Lue lisää >>>

Asahi Budo

Kiinalaisissa nk. sisäisissä kamppailutaidoissa pyritään tekemään tekniikka nk. sisäisen voiman mekaniikalla. Tai-chi ja yi quan ovat tästä hyviä esimerkkejä. Asahin perusliikkeissäkin on paljon tätä materiaalia. Olen tuonut Syvä-asahiin kaikki sisäisen voiman harjoittamisen periaatteet ja niihin liityvät harjoitukset ja kehittänyt niiden ympärille omia harjoitussarjojaan. Koko kehon sisäinen voima perustuu koko kehon liikemekaniikkaan, rentouden ja jännityksen vaihtelun hallitsemiseen ja kykyyn hallita kehon toiminnallinen linjaus ja rakenne. Olen tuonut ja luonut Syvä-asahiin kaikkia näitä periaatteita harjoittavia harjoitussarjoja, joita ovat esim. rentoussarja, neljän eläimen liikesarja ja asento/rakennesarja. Asahi Budo on harjoituskokonaisuus, joka voidaan toteuttaa budo-seuroissa eri pituisina kokonaisuuksina sopimuksen mukaan. Lue lisää >>>

Asahin kertauspäivä

Kun olet ohjannut asahia puoli vuotta - vuoden, on syytä tulla kertauskurssille. Asahin liikkeet, vaikka ne ovat yksinkertaisia, eivät ole helppoja suorittaa oikein ja asahin liikeperiaatteita noudattaen. Siksi kertaus on välttämätöntä oman liikkeen korjaamiseksi. On kuitenkin hyvä harjoitella ja ohjata jonkin aikaa, että liikkeet ovat muistissa. Sitten on hyvä tulla kertaamaan, jotta liikkeiden virheet saadaan korjattua eikä ohjaaja siirrä oppilailleen virheellisen suorituksen mallia. Kertaamme koulutuspäivässä asahin kolme perussarjaa. Suosittelen tätä päivää kaikille asahi-ohjaajille.

Asahin variaatiot

Asahin peruspaketissa opettelemme kolme liikesarjaa ja joukon periaateharjoituksia. Liikevariaatioita on kuitenkin enemmän. Käymme tämän koulutuspäivän aikana läpi jokaiseen asahin perussarjan liikkeeseen lisäksi runsaasti liikevariaatiota. Opiskelemme myös tapaa, miten asahin liikkeitä voi analysoida ja mitkä ovat keskeiset variaatioiden muodostamisen periaatteet. Jos ohjaaja haluaa laajentaa liikevarastoaan ja ylipäätään avata ymmärrystään asahin perusliikkeistä, tämä koulutus on ehdoton. Koulutus on myös hyvä lähtökohta Syvä-asahin ohjaajatutkinnon opinnoille.

Asahi ja kiinalaiset menetelmät

Asahi on monitasoinen terveysliikunta- ja somaattinen menetelmä, joka on saanut paljon vaikutteita kiinalaisista taidoista. Qigongin ja tai-chin (taiji) harrastajat löytävät asahista heti tuttuja piirteitä.

Koulutuspäivässä johdattelen asahi-ohjaajan näihin asahin taustalla oleviin perinteisiin. Päivän aikana ehdimme tutustua pariin kiinalaiseen qigong-sarjaan, joista Baduanjin on vaikuttanut erityisesti asahin perusliikesarjaan ja Yijinjing antaa faskia- ja voima-asahin menetelmän: pitenevän lihaksen jännityksen. Tutustumme myös kamppailupuolelta tai-chi chuaniin ja yi quaniin, joista tai-chi on antanut miltei kaikki asahin liikeperiaatteet ja yi quan kehon rakenteen vahvistamisen seisomalla asennoissa.

Tutustumme myös Huang Xingxiangin ”viiteen rentousharjoitukseen”, josta asahin dynaamiset rentousliikkeet ovat osittain peräisin. Selvennän koulutuksessa myös eroa kiinalaisen ja länsimaisen ihmiskäsityksen välillä, jotta asahi ei sekoittuisi idän käsityksiin ihmisestä. On tietysti selvää, että yhdessä päivässä emme kykene oppimaan näitä taitoja, mutta esimerkiksi Baduanjinin kahdeksan liikettä muistuttavat niin läheisesti asahin liikkeitä, että päivän jälkeen ohjaaja pystyy kyllä sitä itsenäisestikin harjoittelemaan.

Päivän jälkeen ohjaaja on saanut hyvän käsityksen asahin taustalla olevista idän somaattisista menetelmistä ja voi mahdollisesti kiinnostua hankkimaan niistä syvempää tietoa ja taitoa osallistumalla lajien omille kursseille.

Kahdeksan liikkeen taiji-liikesarja asahi-ohjaajille

Tämä on lyhyin ja yksinkertaisin virallisista Kiinassa kehitetyistä Yang-tyylin liikesarjoista. Sitä kutsutaan myös kymmenen liikkeen sarjaksi. Se perustuu 24-askeleen liikesarjaan, mutta liikkeitä on yli puolta vähemmän. Sarja perustuu myös täydelliseen symmetriaan, jolloin jokainen liike tehdään vasemmalle ja oikealle. Koska sarja tehdään näin, se ei vaadi paljon tilaa. Sen voi tehdä helposti olohuoneen matolla. Asahi-ohjaajalle tämä on erinomainen sarja opetella taijin-omaista liikkeen virtaavuutta, mikä on myös asahin liikkeiden tekemisen tapa. Asahi on saanut liikeperiaatteensa ja liikkeensä laadun taijista. Tämä lyhyt liikesarja on mahdollista oppia kohtuullisen lyhyessä ajassa, koska siinä on yksittäisiä liikkeitä noin puolta vähemmän kuin asahin liikesarjassa, joissa liikkeitä on 16 (12 perusliikettä, kolme hengitysliikettä ja lopun seisonta-asento).

Sarjan avulla voi huomattavasti syventää ymmärrystään asahin liikkeistä, niiden historiasta ja tekemisen tavasta. Suosittelen tätä koulutusta kaikille asahin ohjaajille, jotka haluavat perehtyä lajiinsa hieman syvemmin. Päivän koulutuksessa liikkeet oppii muistamaan, jolloin niitä voi alkaa harjoitella kotona. Liikesarja löytyy helposti YouTubesta ja ajattelin itsekin tehdä sarjasta videon omalle kanavalleni. Tässä Oulun taijin harrastajien sivu, missä on kaksi videota.