Esitelmät

Tässä esitelmäni 1980-luvun lopulta vuoteen 2009, jolloin siirryin ammattimaiseksi kouluttajaksi ja luennoijaksi yliopistomaailman ulkopuolelle. Sen jälkeen en ole pitänyt esitelmistäni tai luennoistani kirjaa.


Tieteelliset suomenkieliset esitelmät

Liikkumisen taito, tie kohti olevaa. Esitelmä Suomen filosofisen yhdistyksen järjestämässä Taito-kollokviossa12.1.90 . Helsingin yliopisto.

Tanssi ja kehollisuus. Esitelmä seminaarissa "Rajat". Teatterikorkeakoulu 2.9.1990. Helsinki.

Liikunta kehollisten kokemushorisonttien laajentajana. Esitelmä Liikunnan filosofian -kollokviossa 2.3.1990. Tampereen yliopisto.

Liikunta ja arvot. Terveyskasvatuksen etiikka -seminaari UKK-insituutissa Tampereella 24.10.1990.

Hiljaisuuden estetiikka. Suomen Estetiikan Seuran kokous 9.5.1991. Tampereen yliopisto. Tampere.

Zen ja käden taidon tie. Japanilainen näkökulma käsillä tekemisen filosofiaan. Esitelmä "Käsityön filosofia"-seminaarissa Rovaniemellä 30.1.1992.

Liikunnan projektit. Näkökulmia liikunnan ihmiskäsitykseen. Esitelmä Jyväskylän yliopistossa liikunnan opettajien ainedidaktiikan seminaarissa 30.3.1992.

Käden taito zen-kulttuurissa. Esitelmä Jyväskylän kansanopiston järjestämässä "Käsityön filosofia" -seminaarissa 9.10.1992.

Liikkeestä kohti henkeä. Esitelmä Liikunnan filosofian tutkimusyksikön seminaarissa Tampereella 25.2.1993.

Huippu-urheilu itsen projektiksi. Esitelmä Tampereen yliopiston liikunnanfilosofian tutkimusyksikön seminaarissa "Päättömät ruumiit - tankatut kehot" 21.3.1995.

Budo-lajit filosofisen tutkimuksen kohteena. Esitelmä Åbo Akademissa pidetyssä "Budo ja kulttuuri" -seminaarissa 21.2.1998.


Tieteelliset kansainvälisissä kokouksissa pidetyt esitelmät

Sport, a way to the authentic self? Esitelmä Cardiffissa 18.3.1995 kongressissa "Philosophical Issues in Sport and Physical Education". Cardiff Institute of Higher Education.

The Practise of Do - ethical perspective. Pyydetty esitelmä seminaarissa The Master and the Way. 10.6.1999. Vaasa, Åbo Akademin kasvatustieteen laitos.

Some remarks on the phenomenology of the contemplative body. International Association of Sport Philosophy (IAPS) - konferenssi. 24.-27.10. 2002. Sate College. USA.

Some Notes on the Phenomenology of Breathing and the Contemplative Body. Jagellonian yliopiston järjestämmä konferenssi "The Human Body - Universal Sign" Krakowassa 5.-9.4. 2003.

From Opening of the Bodyconsciousness towards Bodily Ethics. Esitelmä Cheltenhamissa 18.-21.9 2003 pidetyssä International Association of Sport Philosophy (IAPS) - yhdistyksen konferenssissa

Phenomenological reduction and chan-pratice. A comparison. Esitelmä Shanghaissa Fudanin yliopistossa pidetyssä suomalaisten ja kiinalaisten filosofien tapaamisessa 27-28.10. 2003.


Muut esitelmät

Zenin ihmiskäsitys. Esitelmä Tampereen pääkirjastossa "filosofian illoissa". Kevät 1987.

Liikunnan filosofisen tutkimuksen näköaloja. Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos 21.12. 89.

Filosofinen näkökulma tanssiin. Seinäjoen Tanssin päivät 1991.

Syrjähyppy lenkkipolulta. Esitelmä UKK-Insituutissa Tampereella 19.2.1992

Oma kokemus liikunnan filosofian lähtökohtana. Esitelmä Tampereen pääkirjastossa 23.3.1992.

Tai-chin historiasta ja filosofiasta. Esitelmä Oriveden opiston järjestämällä tai-chi-kurssilla 6.9.1992.

Liike kohti transsendenttia. Esitelmä Oriveden opiston järjestämällä Zhao Yi Nongin pitämällä tai-chi-kurssilla 6.9.1992.

Tai-chi, liikkuva meditaatio. Esitelmä budo-seura Shaolinin järjestämällä tai-chi-kurssilla 28.11.1992.

Liikkumisen taito zen-kulttuurissa. Filosofinen näkökulma budo-lajeihin. Helsingin yliopisto 4.2.1993 Japanin suurlähetystön järjestämä seminaari "Budo-lajit tänään".

Miekka ja mieli. Näkökulma budo-lajien filosofiaan. Turun kirjakahvila. 1.4.1993.Turku.

Eksistentialismi. Esitelmä Tampereen kaupunginkirjaston filosofian illassa. Tampere 19.4.1993

Keho, mieli, merkitys. Esitelmä Kuntokalliossa 2.9.1993. Sipoo.

Zen - harjoituksen filosofia. Esitelmä Sampolan työväenopistossa 9.2. 1994. Tampere.

Urheilun filosofia. Esitelmä Voionmaan opistolla 28.6.1994 Pohjoismaiden liikuntasihteerien tapaamisessa.

Budo: kamppailua vai mietiskelyä. Esitelmä Joensuun yliopistossa 9.3.1996.

Itsen projektit. Luennot ja demonstraatio. Jyväskylän yliopisto. 11.3.1996.

Taiji, hiljaisuuden harjoitus. Esitelmä Helsingin yliopistossa 7.6.1996.

Liikkeen filosofiaa. Pyydetty esitelmä Kuntoutussäätiön järjestämässä seminaarissa Filosofinen näkökulma kuntoutukseen. Helsinki 18.1.2000

Mikä saa ihmiset liikkumaan? Esitelmä TUL:n Tampereen piirin toimintaseminaarissa 24.11.2001 Ikaalisten kylpylässä.

Ruumis liikkuu - liikkuuko henki? Esitelmä Tampereella Nokiassa 24. -25.8. 2004 pidetyssä työterveystapahtumassa.

Keho, mieli ja terveysliikunta. Esitelmä UKK-instituutissa 26.1.2007.

Tietoisuustaidot ja kehollisuus. Esitelmä Suomen Psykofyysisen Fysioterapian yhdistyksen kokouksessa Helsingissä 14.3.2009