Bodyfulness

"Funktionaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi (bodyfulness)" on systemaattinen ja perusteellinen koulutusohjelma, jonka sisältöä voisi kuvata vaikkapa "tietoisuustaitoiseksi kehotyöskentelyksi". Se toteutetaan yleensä viitenä viikonvaihteena noin puolen vuoden aikan. Pyrin siinä toteuttamaan lähestymistapaani, jossa keho on lähtökohta, josta sitten voidaan edetä mihin tahansa inhimmilliseen eksistenssiin liittyvään problematiikaan. Puhun mielelläni "kehomielestä", jolla haluan korostaa ihmisen alkuperäistä, kokemuksellista kehon ja mielen yhteyttä. Kulttuurimme vahva ruumiin ja sielun erottava dualismi on vaikea ylittää, koska se vaikuttaa kielessämme ja myös esimerkiksi ihmisen kohtaamiseen liittyvissä rakenteissa. Ohjelman taustalla on ihmisen kehomielen filosofinen (eksistentialis-fenomenologinen) analyysi, jossa kehoa ja mieltä lähestytään aina kokemuksellisen kehomielen aspekteina, ei erikseen. Puhuessani "kehotietoisuudesta" ja "egotietoisuudesta" viittaan näihin aspekteihin. Kurssilla lähestytään tietoisuustaitoja kehomielen harjoitusten kautta, jolloin voidaan puhua mieluummin bodyfulness- kuin mindfulness-harjoittelusta. Koulutus pyrkii vastaamaan kysymykseen, onko olemassa optimaalista kehon ja mielen tai kehomielen asentoa/asennetta ja toimintatapaa, ja jos on, niin millainen se voisi olla? Vastausta haetaan lähinnä zen-perinteestä ja sen harjoituksista. Niitä kuitenkin selitetään ja pritään ymmärtämään länsimaisen filosofian avulla. Samalla tulee käytyä läpi ylipäätään psykofyysisten intrerventioiden filosofiset perusteet.

Kenelle?

Ohjelma sisältää kokonaisuudessaan useita kymmeniä kehomieltä, sen optimaalista asentoa ja asennetta avaavia harjoituksia. Näen, että ohjelmasta hyötyvät erityisesti kaikki ammattilaiset, jotka työskentelevät ihmisen hyvinvoinnin ja kehomielen parissa: fysioterapeutit, psykoterapeutit, valmentajat, opettajat, lääkärit; mutta myös he jotka itse käyttävät kehomieltään luovan työnsä instrumenttina. Harjoitukset sopivat samalla tietysti kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehomielensä terveydestä, työergonomiasta, tietoisuustaidoista (mindfulness), itsensä tutkimisesta perusteellisella ja syvällisellä tavalla.

Koulutukset

Funktionaalisen kehotietoisuuden peruskoulutus on nyt kiteytynyt kymmenen päivän kokonaisuudeksi, joka pidetään viitenä viikonvaihteena puolen vuoden sisällä. Kymmenen lähipäivän lisäksi osallistujat kirjoittavat kurssin ajan harjoitus/oppimispäiväkirjaa; opettelevat soveltamaan oppimaansa työssään sekä tutustuvat lähdekirjallisuuteen.

Jos olet ollut asahi-ohjaajakoulutuksessani tai muilla kursseillani, ohjelmassa on paljon tuttua ja osin päällekkäistäkin sisältöä, mutta tässä ohjelmassa työskentelemme pidemmän ajan puitteessa ja menemme huomattavasti syvemmälle ja hienovaraisempiin vivahteisiin, kuin em. kursseilla. Ohjelmaa voisi siis pitää myös em. koulutuksiani syventävänä jatkokurssina, vaikka niiden käymistä ei edellytetä.

Koulutuksen sisältö

Päivittäisessä opetuksessa luennot ja harjoitukset vuorottelevat. Opeteltavia teemoja ovat esimerkiksi keskilinja kehon tukena, hengitystilojen aistiminen ja avaaminen, kehon rakenteellisten osien avaaminen ja tasapainottaminen, koko kehon tietoinen liike, mielen katseleminen ja kokemuksen elementtien tunnistaminen, mielen kartta buddhalaisessa perinteessä, hengitys ihmisen psykofyysisenä keskustana, kärsimyksen analyysi buddhalaisessa ja eksistentialistisessa perinteessä, kehollinen mieli (embodied mind) kognitiotieteessä jne. Koulutuksessa harjoitetaan kehomieltä monesta näkökulmasta ja syvennetään harjoitusten ymmärtämistä idän ja lännen filosofisten ihmiskäsitysten kautta.

Käsittelin tätä tematiikkaa filosofisissa tutkimuksissani Liikunta tienä kohti varsinaisa itseä ja Ruumis liikkuu - liikkuuko henki ja Taidon filosofia - filosofin taito. Kurssista kiinnostuneen kannattaa ainakin selata näitä kirjoja. Kaikki löytyvät pdf-muodossa täältä. Kannattaa myös käydä lukemassa blogini artikkeleita. Niissä käsitellään paljon tämän koulutuksen sisältöjä. Katso erityisesti kategoriat "tietoisuustaidot", "zen" ja "kehotietoisuus". Ja tietysti kirjani "Mindfulness - tietoisuuden harjoittamisen taito" ja sen teemat ovat koulutuksessa koko ajan läsnä.