Asahi-Akatemian toimintaperiaatteet

Mitkä ovat Asahi-Akatemian toiminnan keskeiset periaatteet, arvot? Alla niistä kolme keskeisintä, joita pyrin toteuttamaan kaikessa toiminnassani.

Ammattitaito

Pyrin toimimaan ammattitaidolla, joka on tiedon ja taidon yhdistelmä. Opetukseni perustuu vuosikymmenien tutkimustyöhön ja oman kehomieleni harjoittamiseen. En tee katteettomia lupauksia ja suhtaudun kriittisesti myös oman opetukseni sisältöihin.

Itsensä kehittäminen

Opettajan on opiskeltava jatkuvasti lisää ja kehitettävä itseään. Tämä tarkoittaa jatkuvaa harjoittelua, itsensä tutkimista, omien taitojensa syventämistä. Tätä pyrin tekemään ja tuomaan oppimaani jatkuvasti opetukseeni.

Toisten kunnioittaminen ja huomioon ottaminen

Opettajan on erityisesti otettava huomioon oppilaidensa erilaisuus, erilaiset lähtökohdat, myös mielipiteet. On oltava avoin joka suuntaan. Pyrin toimimaan avoimella, kuuntelevalla ja sallivalla asenteella.