« Takaisin

Vasubandhu: Kolmenkymmentä runoa tietoisuudesta

VASUBANDHU

Kolmekymmentä runoa tietoisuudesta. Buddhalaisen ajattelun perusteita.

Tämä kirja käsittelee buddhalaista filosofiaa ja psykologiaa yhden kolmekymmentä runoa sisältävän runoelman kautta. Runon kirjoitti 400-luvulla elänyt Vasubandhu-niminen munkki-filosofi ja se kuuluu buddhalaisuudessa mahayanan abhidharma-teksteihin. Buddhalaisuuden pyhät tekstit on koottu nk. kolmeen koriin (tripitaka). Ne ovat vinaya pitaka, joka tarkoittaa luostarisääntöjen kokoelmaa; sutta pitaka, joka tarkoittaa Buddhan ja joidenkin hänen oppilaidensa opetuspuheita; ja  abhidhamma pitaka, joka tarkoittaa kirjallisuutta, missä buddhalaiset oppineet kommentoivat ja systematisoivat suutrien opetuksia.

Vasubandhun runon nimi on Kolmenkymmentä runoa vain tietoisuudesta, ja se edustaa hänen ja hänen veljensä Asangan perustamaa yogacara-koulukuntaa. Runossaan hän käy laajasti läpi buddhalaisuuden perusoppeja, esittelee kahdeksan tietoisuuden mallin avulla sitä, miten ihmisen tietoisuus toimii ja mitkä ovat sen perustasot ja niihin liittyvät lainalaisuudet. Kuvaus voidaan nähdä myös meditaatioprosessin kokemuksellisena kuvauksena. Lännessä olemme tottuneet nimittämään tällaista kuvausta psykologiaksi. Teksti käsittelee myös sitä, miten ihmisen havainto muodostuu, miten tieto rakentuu, miten kieli kuvaa todellisuutta, mikä on todellisuuden perustava luonne jne. Tällaisia kysymyksiä käsittelemme lännessä filosofian parissa. Näistä syistä buddhalainen termi abhidharma käännetään usein buddhalaiseksi psykologiaksi ja filosofiaksi, koska se sisältää kummatkin lähestymistavat.

Buddhalainen meditaatio on yleistynyt lännessä nk. mindfulness-menetelmien myötä. Jos tätä ilmiötä ja erityisesti siihen liittyvää kehomielen harjoitusta haluaa ymmärtää syvemmin, on syytä tutustua myös buddhalaiseen abhidharma-kirjallisuuteen. Vasubandhun kolmenkymmentä runoa on tähän hyvä alku.

Kirja on pehmeäkantinen, kooltaan A5 ja siinä on 192 sivua. ISBN: 978-952-94-6130-1. Kirjan hinta on 29.90 + postikulut paketin painosta riippuen (yksi kirja 5,90).

Hinta:29.90 €