Asahi terveysliikuntana

I ASAHIN LIIKUNTAPYRAMIDI

Asahi on monipuolinen ja monitasoinen terveysliikunnan muoto, joka on ennaltaehkäisee ja hoitaa tehokkaasti tyypillisiä nykyihmisen vaivoja. Alla asahin "liikuntapyramidi", jonka suunnittelin UKK-instituutin esittämän mallin mukaan. Asahin liikuntapyramidin lähtökohta on ihminen ja hänen yleisimmät vaivansa. Pyramidista näemme, miten asahin liikesarjat vaikuttavat ihmisen koko kehon alueella niitä hellävaraisesti avaten, venyttäen ja hoitaen.

1. Kehon linjaus ja rentous

Pyramidin ensimmäinen kohta on kehon linjauksen harjoittaminen. Sillä tarkoitetaan tapaa, miten kannattelemme itseämme maan vetovoimaa vastaan. Länsimaisessa liikunnassa, oli se sitten urheilua tai terveysliikuntaa, tähän asiaan ei yleensä kiinnitetä mitään huomiota. Se on kuitenkin olennainen osa kaikissa somaattisissa menetelmissä, missä tutkitaan kehon optimaalista asentoa. Jos meiltä puuttuu taito linjata itsemme hyvin, lihaksemme jäykistyvät, emme löydä rentoutta tai ylipäätään vapaata liikettä. Jos päämme on jatkuvasti eteen kallistuneena, niskamme on aina jäykkä. Hyvä kehon linjaus on kaiken liikkumisen ja kehon käytön ensimmäinen ja ehkä tärkein periaate. Asahissa tutkimme sitä erilaisten keskilinjan liikkeiden avulla. Hyvään linjaukseen liittyy myös rentouden mahdollisuus. Asahin kaikki liikesarjat alkavat keskilinjan ja rentouden tutkimisella. Tämä työskentely opettaa myös keskeiset ergonomiaan liittyvät käsitteet ja auttaa hyvien ja ergonomisten työskentelytapojen löytämisessä.

2. Niska-hartiaseudun avaaminen

Niskan kivut ovat erittäin yleisiä. Yli 30-vuotiaista suomalaisista naisista neljä ja miehistä 2-3 kymmenestä ovat viimeisen vuoden aikana kokeneet niskakipuja. Joka 25. terveyskeskuskäynti johtuu niskakivuista. Ylivoimaisesti yleisin syy niskakipuun on niskan ja hartioiden lihasjännitys, joka puolestaan johtuu erilaisista sekä fyysisistä että henkisistä kuormituksista, joita voivat olla esimerkiksi hankalat asennot ja liiketoistot töissä tai harrastuksissa. Jotta tällaisilta rasituksilta vältyttäisi, on aivan olennaista opetella pään hyvä kannattelu selkärangan jatkeella ja ylipäätään selän asettaminen hyvään linjaukseen maan vetovoimaa vastaan. Erilaisilla hartioita ja niskaa venyttävillä ja avaavilla liikkeillä voidaan tehokkaasti estää lihasjännitysten syntyä ja myös poistaa jo syntyneitä jännityksiä. Asahissa liikesarjojen toinen osio keskittyy kehon tähän alueeseen.

3. Selän harjoittaminen

Myös selkäkivut ovat yksi suomalaisten yleisimmistä vaivoista. Tästä kertoo se, että yli joka kolmannella työikäisellä suomalaisella on ollut alaselän kipua viimeisen kuukauden aikana ja joka kymmenes on ollut selkäkivun vuoksi viimeisen vuoden aikana lääkärin hoidossa. Selkäkipujen syyt ovat moninaiset, mutta selkärangan liikkuvuuden ylläpitäminen ja oikean nostotekniikan harjoittaminen ovat selän kannalta erityisen tärkeitä. Selkäliikkeet kehittävät selkälihasten voimaa, koordinaatiota ja reaktiokykyä. Myös verenkierto vilkastuu selän rakenteissa. Selän harjoittaminen auttaa selkävaivoista kärsivää pitämään yllä toimintakykyään ja ehkäisee selän vaivojen uusiintumista ja kroonistumista. Asahin liikesarjoissa on monipuolisesti selkää harjoittava liikekokonaisuus, missä harjoitellaan aina myös taakan nostamisen ergonomiaa

4. Tasapainon ja jalkavoiman harjoittaminen

Tämä osio on erityisen tärkeää seniori-ikäisille, mutta myös nuoremmille. Tilastojen mukaan yli 65-vuotiaista noin 30 – 40 % kaatuu ainakin kerran vuodessa. Iän myötä luku kasvaa. Noin 10 % iäkkäiden henkilöiden kaatumisista johtaa vakavaan vammaan kuten reisiluun murtumaan. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi vuonna 2017 Suomessa kuoli yli 1200 henkilöä tapaturmaisen kaatumisen seurauksena. Tämä on yli puolet kaikista tapaturmakuolemista. Heistä neljä viidestä oli yli 75-vuotiaita. Vertailun vuoksi samana vuonna tieliikenteessä kuoli 238 henkilöä. Kaatumisriskiä ennustavat heikentynyt jalkavoima ja tasapaino, joten jalkavoimien ja tasapainon säilyttäminen ja harjoittaminen ovat erityisen tärkeitä vanhemmassa iässä. Hauraat luut murtuvat helpommin, joten myös luutiheyden säilyttäminen on kaatumismurumien ehkäisyssä tärkeää. Liikunta auttaa myös tässä. Parasta luuliikuntaa on iskuja ja suunnanmuutoksia sisältävä liikunta. Asahin jalka- ja tasapaino-osion liikkeet sisältävät kaikki nämä elementit. Asahin kaikki liikesarjat on suunniteltu niin, että jalkavoimaa lisääviä liikkeitä löytyy monista liikeosioista. Myös tasapainoa ja ”juurtumista” maahan, millä tarkoitetaan tietoisuutta kontaktista maahan, harjoitellaan kautta koko liikesarjojen

5. Tuki- ja liikuntaelinten harjoittaminen ja avaaminen, olka-, kyynärpää- ja rannenivel, polven linjaus

Yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinten vaivoja ovat jo edellä mainitut niska-hartiaseudun vaivat ja selkävaivat. Tämän lisäksi yleisiä ovat myös olkapäävaivat, kyynärpää- ja käsivaivat ja nivelrikot. Olkapään kipu on niska- ja selkäkipujen jälkeen kolmanneksi yleisin tuki- ja liikuntaelinten vaiva. Joka viides aikuinen on kokenut kipua olkapäässään viimeisen kuukauden aikana. Myös kyynärpään ja käden rasitussairaudet ovat työikäisen väestön yksi yleisimmistä sairauksista. Näitä ovat mm. erilaiset jännetulehdukset ja rannekanavaoireyhtymä. Monipuolinen ja turvallinen liikunta on erilaisten tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ennaltaehkäisyn perusta. Asahin liikesarjoissa on iso joukko erilaisia olka-, kyynär- ja ranneniveltä avaavia liikkeitä, joista ohjaajan on helppo rakentaa myös juuri näitä kehon kohtia avaavia ja vahvistavia harjoitusosioita. Asahissa pyritään myös aistimaan jalkojen ja polvien hyvää linjausta ja opettelemaan polvien taivutukset niin, että niveliin ei synny nostoissakaan ylimääräisiä vääntöjä.

6. Koko kehon liikunnallinen taito, kehonhallinta, kunto

Kaiken toimintamme kannalta on edullista, että motoriset taitomme ovat hyvin kehittyneet ja peruskuntomme on hyvä. Esimerkiksi kaatuminen käy epätodennäköisemmäksi, jos liikunnallinen taitomme, kehonhallintamme on hyvä. Hyvä kehonhallinta tarkoittaa liikkeiden tasapainoisuutta, reaktionopeutta, kehon joustavuutta, ketteryyttä, voimaa jne. Monipuoliset liikkeet kehittävät myös monipuolista kehonhallintaa. Asahissa tutkitaan hyvin yksityiskohtaisesti koko kehon liikemekaniikkaa ja opetellaan kehon optimaalista liikkumisen ja voimantuoton tapaa. Tämä on eräänlainen koko kehon liikkeen ydintaito, joka voidaan viedä mihin tahansa muuhunkin liikkumisen tapaan. Asahissa mukaan otetaan myös hengityksen hallinta, mikä antaa harjoitukselle vielä syvemmän ulottuvuuden. Hyvä liikunnallinen taito edellyttää myös sopivasti lihasvoimaa ja myös kardiovaskulaarista eli verenkierto- ja hengityselimistön kuntoa. Asahin avulla voidaan kehittää kumpaakin. Voima-asahissa käytetään hyväksi sekä kehon omaa painoa, että kehon omaa kykyä antaa vastavoimia liikkeelle. Keppi-asahia on mahdollista tehdä voimatangolla ja lisätä näin lihasvoimaansa. Aivan parasta voima- ja kuntoharjoittelua on parcourin tapainen liikunta, missä liikutaan ympäristön esteiden antamien haasteiden mukaan. Olen kehitellyt myös asahi-kävelyä, mikä on periaatteessa sauvakävelyä, mutta siinä sauvoja ei tarvita, mielikuvasauvat ovat yhtä hyvät.

7. Hengittämisen taito

Länsimaisessa terveysliikunnassa ei yleensä aseteta hengitystä harjoituksen kohteeksi. Ajatellaan, että hengitys on jotain, mikä tapahtuu itsestään, osana liikuntaa ja kaikki me osaamme hengittää. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Se, mitä pidämme normaalina hengityksen suhteen, ei välttämättä olekaan luonnollista. Monissa idän terveysliikunnan perinteissä hengityksen avaaminen ja harjoittaminen on niiden olennainen ja joskus erillinenkin osa. Esimerkiksi joogassa on omat hengitysharjoituksensa (pranayama). Tämä ajatustapa on jossain määrin levinnyt myös länteen, mutta ei siinä laajuudessa, missä sen soisi leviävän. Länsimainen ihminen elää edelleen sisäisen korsetin pakkopaidassa, missä ohuen vyötärön kauneusihanne pakottaa monet meistä hengittämään pinnallista kylkiluu- tai solisluuhengitystä. Monissa somaattisissa menetelmissä ja hengitystä avaavissa menetelmissä tämä tunnistetaan ja pyritään opettamaan ihmisille luonnollista hengitystapaa, missä pääasiallisen hengitystyön tekee ihmisen primääri hengityslihas eli pallea. Asahi on myös hengityksen avaamisen ja harjoittamisen menetelmä. Asahin liikesarjoissa on omat hengitysharjoitteensa, mutta kaikki asahin liikkeet ovat myös luonnollista hengitystä opettavia ja avaavia liikkeitä. Asahissa opettelemme siirtymään normaalista hengityksestä kohti luonnollista hengitystä. Luonnollisen hengityksen opetteleminen on erityisen tärkeää, jos kärsii hengitystiesairauksista.

8. Kehon ja mielen yhdistämisen taito, kehomieli

Jätin asahin liikuntapyramidin viimeiseksi kohdaksi kehon ja mielen yhdistämisen, koska siinä astutaan ulottuvuuteen, joka puuttuu kaikista länsimaisista liikuntapiirakoista. Länsimainen terveysliikunta ei vielä tunnista kunnolla kehollisen harjoituksen monia henkisiä ulottuvuuksia. Dualismi, kehon ja mielen erillisyys, kulkee läpi kaikista tällaisista piirakoista. Puhe henkisestä valmennuksesta ei tavoita sitä, mitä tarkoitetaan kehon ja mielen yhdistämisestä kehomieleksi. Henkisen valmennuksen kohde on urheilija tai liikkujan psyyke, joka siis edelleen nähdään erillisenä kehosta tai ruumiista. Tämä on ylipäättään outoa, koska lännessä on jo ainakin viisikymmentä vuotta vaikuttanut useita kehomieliykseyttä korostavia somaattisia menetelmiä, tanssin ja meditatiivisen liikkeen muotoja. Aika monet liikkujat ovat kyllä itse löytäneet nämä lajit. Siitä kertoo erilaisten nk. ”body-mind” –lajien nykyinen yhä kasvava suosio. Jos etsii liikunnasta eheyttä tai eheytymistä on tärkeää tunnistaa tämä liikkeen ulottuvuus. Tietoinen liike, kuten asahin, joogan tai tai-chin liike voi olla, jos sen oivaltaa, tie syvään kokemukseen kehon ja mielen yhteydestä ja jopa kehomielen ja maailman yhteydestä.

II ASAHI JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

Liikunnan monipuolisia terveysvaikutuksia ei enää kiistetä. Tutkimusnäyttö on sen verran vankkaa. Asahin kaltaisten lajien ongelmana on, että ne jäävät helposti tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkijat ovat kiinnostuneita lajeista, jotka nousevat otsikoihin. Näin on laita vielä asahinkin kohdalla, mutta luulen, että asia on muuttumassa. Olemme tehneet asahin parissa töitä jo noin 15 vuotta. Tässä ajassa asahista on tullut yksi kansalais- ja työväenopistojen suosituimmista lajeista. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 900 asahi-ohjaajaa ja harrastajia ja lajiin tutustuneita on jo kymmeniä tuhansia. Tämä tarkoittaa, että asahilla alkaa olla jo todellista kansanterveydellistä merkitystä. Tämän luulisi innostavan tutkijoitakin.

Tutkimuksen kannalta asahi olisi mielenkiintoinen laji siksikin, että se ei ole vain liikuntaa, vaan se on myös somaattinen menetelmä ja kehomieliharjoitus. Asahin monitasoisuus on sen rikkaus, joka myös näkyy sen monissa sovellusalueissa ja vaikutuksissa. Vaikka asahista ei ole tehty vielä varsinaista tieteellistä tutkimusta, asahin kaltaisisista lajeista on. Niitä ovat lähinnä kiinalaiset taiji (tai-chi, tai-chi chuan, taijiquan) ja qigong (chi gong, chi kung). Jos siis haluaa tutustua asahin kaltaisten liikuntamuotojen tutkittuihin terveysvaikutuksiin, kannattaa käyttää näitä hakusanoja lääketieteen alan tutkimustietokannoissa, esim. PubMed. [Katso tietokantaluettelo täältä.]

Suomessa asahi on ollut eri tavoin mukana tutkimusasetelmissa, kun on tehty ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä. Korkeakoulujen opinnäytetyöt eivät ole varsinaista tieteellistä tutkimusta, mutta niiden tuloksia voidaan pitää kuitenkin suuntaa antavina. Erityisen hyvin nämä työt antavat kuvan siitä, missä ja miten asahia käytetään erilaisissa kuntoutukseen ja hyvinvointiin liittyvissä interventioissa. Tein haun ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden Theseus-tietokantaan hakusanalla ”asahi”, ja olin tuloksista aika hämmästynyt. Tietokannassa on opinnäytetyöt vuodesta 2005 lähtien eli koko asahin olemassaolon ajalta. Opinnäytetöitä, joissa asahi oli jollain tapaa mukana, oli yli 30. Tutkielmien tekijät olivat opiskelijoita fysioterapian, sosiaalialan, hoitotyön, terveys- ja liikunta-alan, jopa tanssinopetuksen ja oopperalaulun aloilta.

Opinnäytetyöt näyttävät minusta upeasti asahin monitasoisuuden ja sen kautta asahin soveltamisen kirjon. Erityisesti minua ilahdutti, että asahin soveltajat ovat oivaltaneet ja käyttävät todella hyväkseen niitä asahin ulottuvuuksia, jotka tekevät asahista terveysharjoituksen lisäksi somaattisen menetelmän ja meditatiivisen kehomieliharjoituksen. Useassa tutkielmassa tuli esimerkiksi esiin, miten asahia käytetään kehotietoisuusharjoituksena muiden somaattisten menetelmien, kuten Feldenkreis, Alexander-tekniikka, jooga ym. rinnalla. Asahia käytetään mielenterveystyössä, elvyttävänä taukoliikuntana, kivun hallinnassa, mutta myös ratsastuksen opettelussa, tanssin koreografian lähtökohtana tai laulajan lämmittelyharjoituksena. Tietenkin asahia käytetään myös perinteisemmässä terveysliikuntamielessä niska-hartiaseudun vaivoihin, kaatumisvammojen ehkäisyyn, psykofyysisen fysioterapian apuna jne.

Jotta lukijalle muodostuisi käsitys, millaisen kuvan nämä yli kolmekymmentä asahiin liittyvää tutkielmaa asahista antavat, seuraavassa lyhyt koonti tutkielmien esiin nostamista asahin sovelluksista. Asahi on ollut mukana interventioissa, joissa on tutkittu

niska-hartiaseudun toimintakykyä
työn imua
ikääntyneiden tasapainoa
mielenterveyskuntoutujien hyvinvointia
kehotietoisuusharjoitusten vaikutuksia
psykofyysisen harjoituksen vaikutuksia
kroonisen kivun hallintaa
maahanmuuttajien fyysistä kuntoa
SomeBody-menetelmää (asahi osana)
tietoisen läsnäolon harjoitusta mielenterveyskuntoutujille
ratsastuksen opiskelua
senioriliikuntaa
kehonkuvaharjoituksia psykiatrisille potilaille
lukiolaisten liikunta-aktiivisuuden lisäämistä
traumapotilaiden kuntoutusta
synnytystrauman hoitoa
kehotietoisuus harjoitusta psykiatrisessa vankisairaalassa
mindfulness-kivunhallintaryhmää
keittiötyöntekijöiden elpymisliikuntaa
kidutuksen uhrien kuntoutusta
Parkinsson-potilaiden kuntoutusta.

Useissa edellä mainituissa tapauksissa asahi on ollut yksi keskeisistä työvälineistä, joiden avulla on oikeasti saatu aikaan positiivisia muutoksia.

Tieteellisen tutkimusnäytön puute ei estä käytännöllisten tulosten saavuttamista. Usein onkin niin, että tutkimus tulee vasta perässä, kun käytäntö on jo antanut näyttönsä. Näin on mielestäni jo tapahtunut asahinkin kohdalla. Tein kaikista asahiin liittyvistä tutkielmista lyhyen info-paketin, missä on tutkielman nimi, tekijät, nettiosoite ja lyhyt kuvaus, johon nostin muutaman tutkielmaa kuvaavan sitaatin, joissa myös asahi mainitaan. Se löytyy pdf-tiedostona täältä. Tässä sama vuosilta 2020-2023.