Asahi Health® -tavaramerkin suoja

Asahi Health® on elinkeinotoiminnan tavaramerkki ja sillä on tavaramerkin suoja. Tällä hetkellä asahin tavaramerkin haltijoita ovat kaikki asahin perustajaryhmään kuuluneet henkilöt: Timo Klemola, Ilpo Jalamo, Keijo Mikkonen ja Yrjö Mähönen. Tavaramerkin alle kuuluvia koulutuksia voivat järjestää vain tavaramerkin omistajat. Vain tavaramerkin haltijat voivat myös myydä ja kehittää Asahi Health® -tuotteita. Ohjaajakoulutuksissa asahi-ohjaajille myönnetään oikeus antaa ryhmille tai yksilöille asahi-opetusta, eli ohjata asahi-tunteja ja ottaa opetuksestaan korvaus, mutta ei myydä tai kehittää asahi-tuotteita. Opetus voidaan järjestää joko kontaktiopetuksena tai netin kautta on-line -opetuksena.


Tavaramerkin suojaan kuuluvat erilaiset fyysiset tuotteet, kuten t-paidat ja muut asusteet, laukut, lippikset, cd-levyt yms. Tuotteita ovat myös tiedostojen kaltaiset digitaaliset tuotteet. Ohjaajien opetusoikeuksiin ei siis kuulu digitaalisten asahi-tuotteiden myyntioikeutta. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi netistä ladattavat pysyvät tallenteet kuten asahi-tunnit. Nehän vertautuvat fyysisiin tuotteisiin kuten cd-levyihin, mutta ovat saman asian nykyteknologian mahdollistamia versioita. Nykyteknologia mahdollistaa kaikenlaista. Asahin perustajien kannalta on tärkeää, että asahi-tuotteiden tuotanto ja laadunvalvonta pysyy tuotemerkin haltijoilla. Ilman tätä valvontaa mitä tahansa voitaisiin julkaista ja myydä asahina. Edellä kuvattu ohjeistus ei mitenkään rajoita asahi-ohjaajien normaalia ohjaustoimintaa. Sillä asetetaan vain rajat Asahi Health® -tuotteiden kehitykselle ja myynnille. Se ei myöskään rajoita ei-kaupallisten videoiden julkaisua vaikkapa YouTube-palvelussa. Tavaramerkillä säädellään elinkeinotoimintaa. Myös asahin logon käyttö omien kurssien markkinoinnissa on sallittua.