Share |

Tervetuloa Syvä-asahin™ kotisivuille! Täältä löydät Asahi-Health®- ohjaajakoulutukset ja jatkokoulutukset, jotka suorittamalla voit valmistua Syvä-asahin ohjaajaksi.

Päivitetty 19.11.2019

Asahi_kannet.png

Timo Klemola: Asahi - tietoisen liikkeen taito. Docendo 2014.


Kehitimme Asahi-Health®-terveysliikunnan vuonna 2005. Asahi-työryhmään kuuluivat Timo Klemola, Ilpo Jalamo, Yrjö Mähönen ja Keijo Mikkonen (ks. asahin tarkka historia tästä). Asahin ensi askelista on tätä kirjoittaessa kulunut kohta kymmenen vuotta ja asahi on vakiinnuttanut asemansa uutena suomalaisena terveysliikuntamenetelmänä, jota jo tuhannet suomalaiset harrastavat. Asahia tehdään monessa paikassa ja monella tavalla.

Vuosien saatossa asahin kehittäjät ovat alkaneet painottaa opetuksessaan erilaisia asioita. Itse työskentelen ja teen yhteistyötä pääasiassa erilaisten terapeuttien ja hoitoalan ammattilaisten parissa. Koulutan myös tietoisuustaitoja ja muita kehotietoisuutta korostavia taitoja. Kaikki tämä on luonnollisesti myös osa asahiani. Asahi on minusta upeaa terveysliikuntaa, josta kuka tahansa voi saada suuren hyödyn. Erityisen hienoja asahissa ovat sen oikeaa ergonomiaa ja syvällistä liiketietoisuutta opettavat liikeperiaatteet. Asahi voi olla myös syvällistä mielen ja kehon yhteyden tutkimista ja myös tämän yhteyden löytämistä.

Erotan asahissa kolme selkeää tasoa: 1. terveysliikuntataso, 2. kehon optimaalisen asennon ja liikeperiaatteiden taso ja 3. mielen taitojen taso. Kutsun omaa näkökulmaani asahiin ”Syvä-asahiksi”, koska pyrin opettamaan kouluttamilleni ohjaajille asahia kaikilla näillä tasoilla. Pidän useita päivän mittaisia jatkokoulutuksia asahi-ohjaajille eri teemoista, joissa pyrin syventämään ohjaajien asahi-taitoja ja -ymmärrystä monesta näkökulmasta.

Järjestämäni Asahi-Health®-ohjaajan koulutus kestää neljä päivää ja se pidetään yleensä kahtena viikonvaihteena noin kuukauden välein. Koulutus tuottaa osallistujalle virallisen Asahi-Health®-ohjaajan pätevyyden. On tietysti totta, että asahin syvällisiä periaatteita ei voi oppia näin lyhyessä ajassa. Itselläni meni varmaan kymmenen vuotta keskeisiä asahin liikeperiaatteta tutkiessani ja asahin kaltaisissa kehotietoisuutta tutkivissa harjoituksissa oppimista riittää koko elämäksi. Koulutusten tarkoituksena onkin valmistaa ohjaaja tälle pitkälle matkalle. Neljässä päivässä hän oppii vetämään asahi-ryhmiä kaikki kolme asahin tasoa huomioiden ja ohjatessaan ryhmiä hän oppii asahista koko ajan lisää.

Ohjaajan peruskoulutuksen lisäksi pidän päivän jatkokoulutuksia, joissa kerrataan asahin liikesarjoja mutta erityisesti syvennetään keskeisiä asahin periaatteita ja ulottuvuuksia. Kutsun näitä teemakoulutuksiksi. Teemakoulutuksissa opetan myös paljon materiaalia, joita ohjaajan peruskoulutus ei sisällä. Tällä hetkellä pidän näitä jatkokoulutuksia kymmenestä eri teemasta, joiden avulla ohjaaja voi laajentaa neljän päivän peruskoulutuksen jopa kymmenen päivän Syvä-asahi™ -koulutukseksi.

Olen vuoden 2017 alusta systematisoinut asahi-ohjaajien jatkokoulutuksen Syvä-asahin ohjaajakoulutukseksi. Koulutus on tarkoitettu jo asahia pidempään ohjanneille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ja taitoaan asahissa.

Sivun alusta löydät linkit kahteen kirjoittamaani asahia käsittelevään kirjaan. Asahi III:kin on jo työn alla.

Seuraa myös Syvä asahin Facebook-sivustoa! Laitan sinne jatkuvasti tietoa asahiin liittyvistä tapahtumista, tutkimuksesta ja muuta infoa.