« Takaisin

Bodyfulness, viisi viikonvaihdetta

Tämä koulutus on pisin kehomielen harjoittamiseen ja sen käytännöllisiin, historiallisiin ja teoreettisiin perusteihin johdattava koulutus, mitä pidän. Käsittelemme siinä perusteellisesti, mistä nk. mindfulness-menetelmät ovat peräisin ja miten ne ovat muuttuneet siirtyessään idästä länteen. Avaan meditatiivisten kehomieliharjoitteiden perusteet monesta näkökulmasta, joita ovat ainakin buddhalainen psykologia ja filosofia, länsimainen kehollisuuden filosofia ja kehollisen kognition viitekehys sekä eksistenssifilosofia ihmisen selittämisen perustana. Tutkimme kehon ja mielen integroinnin ajatusta kehotietoisuuden harjoittamisen kautta. Näytän, miten "mindfulness" on oikeastaan "bodyfulnessia". Koulutuksessa käydään monipulisesti läpi kontemplatiivisten perinteiden keskeiset kehon ja mielen harjoitukset: kehomielen harjoittaminen paikallaan asennoissa viipyen sekä dynaamisessa liikkeessä. Tutkitaan kehon optimaalista asentoa ja sen harjoittamista, hengitystä, tietoista liikettä jne.

Koulutus kestää viisi viikonvaihdetta ja seuraava kurssi pidetään keväällä 2024 seuraavina päivinä: 20.- 21.1., 17.-18.2., 23.-24.3., 20.-21.4. ja 18.-19.5. Varalla 8.-9.6.

Voit varata paikan kurssille tilaamalla tuotteen. Laskutan vasta kurssin alussa ja kun ylipäätään näen, saanko kurssin toteutumaan. Kannattaa varata paikka heti. Tilaan mahtuu vain alle kymmenen osallistujaa! 

Hinta:1 860.00 €