Syvä-asahin™ ohjaajakoulutus

Olen kehittänyt Syvä-asahin jatkokoulutusohjelman, koska 2-4 päivän asahi-ohjaajan peruskoulutuksessa ohjaajien sekä ymmärrys asahista että asahi-taidot jäävät vielä ohuiksi. Niillä taidoilla on mahdollista aloittaa asahi-ryhmien ohjaus ja oppia lisää ohjaamalla, mutta pidemmän päälle ilman jatkokoulutusta ohjaajien eväät alkavat loppua. Jotta ohjaajat oppivat löytämään omasta liikkeestään yksityiskohtaisempia vivahteita, kehittämään omaa liikettään ja opettamisen tapaansa, heidän tulisi syventää ymmärrystään asahista ja kaikista niistä taidon ulottuvuuksista, joita tietoiseen hitaaseen liikkeeseen sisältyy. Olen kuvannut tietoisen liikkeen ulottuvuuksia kaikissa asahia käsittelevissä kirjoissani, mutta kirjoista niitä on vaikea oppia. On koettava itse ja nähtävä oikeansuuntainen malli. Asahi on kuitenkin oman kehon ja mielen (kehomielen) harjoittamisen ja tutkimisen taito, jota voi opiskella ja syventää koko elämän ajan.


Tavoite

Kyseessä on asahi-ohjaajien jatkokoulutus. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa asahi-ohjaajista Syvä-asahi –ohjaajia, jotka kykenevät soveltamaan asahia monipuolisesti erilaisissa ohjaustilanteissa ja erilaisissa ryhmissä.

Syvä-asahissa korostetaan asahin biomekaanisia liikeperiaatteita ja liikkeen sekä sisäistä että ulkoista laatua. Syvä-asahin ohjaajat oppivat tekemään asahia näiden periaatteiden mukaisesti sekä myös opettamaan näitä periaatteita ryhmissään. Tätä tarkoitusta varten olen suunnitellun asahin periaatteiden opettamista helpottavia periaateliikesarjoja.

Ohjaajat oppivat myös analysoimaan asahin liikkeitä ja sarjoja niin, että he voivat tarvittaessa soveltaa helpommin asahia erilaisissa ohjaustilanteissa ja erilaisille erityisryhmille. He oppivat liikkeille variaatioita ja he oppivat rakentamaan niitä myös itse. He oppivat käyttämään asahia dynaamisena rentousmenetelmänä. Myös voima- ja kuntoasahi tulee heille tutuksi. Jos he ovat kiinnostuneita asahin ja tietoisuustaitojen (mindfulness) yhteydestä, he voivat opiskella myös sitä. Kaiken kaikkiaan Syvä-asahissa opetellaan paljon sellaista liikemateriaalia ja teemoja, jotka eivät tule lyhyissä ohjaajakoulutuksissa esiin lainkaan ja pidemmissäkin vain ohimennen.

Sisältö

Syvä-asahi –ohjaajan koulutus koostuu neljästä opintokokonaisuudesta seuraavalla tavalla:

I OHJAAJAKOULUTUS

Asahi-Health®-ohjaajakoulutus. Koulutukseen voivat osallistua kaikki valtuutetut Asahi-Health® -ohjaajat.

II JATKOKOULUTUS

Koulutukseen sisältyy neljä jatkokoulutuspäivää. Ne voi valita tarjoamistani jatkokoulutuspäivästä seuraavalla tavalla.Pakollisia koulutuksia ovat: 1. Liikevariaatiot, voima- ja kuntoasahi; 2. Asahi dynaamisena rentousmenetelmänä; 3. Asahin periaatteiden päivä.Tämän lisäksi valitaan yksi tarjolla olevista teemapäivistä. Jatkokoulutukset voi käydä missä järjestyksessä tahansa.

III RYHMÄOHJAUS

Ohjaajalta vaaditaan kahden vuoden säännöllistä (vähintäin viikottaista) asahi-ryhmien ohjaajakokemusta. Kaikkien sarjojen liikkeet ovat ohjaajalle helppoja ja tuttuja. Sarjat osataan ulkoa myös ”moduulien” suunnassa.Tämän kahden vuoden aikana voi jo käydä teemakoulutuksissa.

IV NÄYTTÖKOE

Kun koulutukseen hakeutunut on suorittanut kaikki edellä olevat kohdat, hänen tulee sopia näyttökokeesta.

Jos et ole varma, täytätkö edellä kuvatut vaatimukset, ota yhteyttä ja kysy!