Asahi Bodymind

Asahi on hidasta, tietoista liiketä, jota voidaan tarkastella myös liikemeditaation muotona. Nykyään, kun erilaiset mindfulness-harjoitteet ovat levinneet laajalle, tämä näkökulma on tärkeä. Olen kirjoittanut kirjan Mindfulness - tietoisuuden harjoittamisen taito tästä teemasta, joten yritän olla tässä lyhyt.

Koulutuspäivässä käydään läpi kehomielen (bodymind) harjoittamisen perusteet. Kontemplatiivisissa perinteissä kehomieltä harjoitetaan kahdella tavalla: paikallaan ja liikkeessä. Paikallaan tehtäviä staattisia harjoituksia ovat istuen tehtävä meditaatio (esim. zazen), seisten ja maaten tehtävät harjoitukset. Liikemeditaation muotoja on useita. Tällaisia ovat joogan, qigongin tai tai-chin erilaiset muodot. Asahin voidaan katsoa kuuluvan myös dynaamisen eli liikemeditaation perinteeseen.

Idän meditatioperinteet liittyvät omiin filosofisiin systeemeihinsä. Lännessä liitämme kehomielen harjoittelun länsimaiseen ajatteluun. Itse olen kehittänyt meditatiivisen harjoituksen selitysmalliksi eksistentialistis-fenomenologiseen filosofiaan perustuvaa viitekehystä. Tästä löytyy kuvaus esimerkiksi kirjassani "Liikunta tienä kohti varsinaista itseä". Käsittelen samaa tematiikkaa myös mindfulness-kirjassani. Asahista ja mindfulnessista olen kirjoittanut neljäosaisen blogin, jonka ensimmäiseen osaan pääset tästä.

Kehomielen harjoituksella on kaksi tavoitetta: 1. oman mielen toiminnan ymmärtäminen ja 2. kehon ja mielen harmonian etsiminen. Kun huomio suunnataan kehon aistimuksiin, opitaan tietoisuustaitojen keskeistä menetelmää: huomion suuntaamisen taitoa. Harjoittamalla huomion suuntaamista erilaisiin kokemuksen sisältöihin, opitaan hiljalleen erottamaan kokemuksesta myös erilaisia vivahteita ja sisältöjä: huomaamme, kun ajatus nousee, kun tunne nousee, kun mielialat kulkevat mielemme läpi. Tällainen "mielen katselu" on opettavaista. Opimme hiljalleen ymmärtämään enemmän ja enemmän, miten mieli ylipäätään toimii. Tätä voidaan kutsua itsensä tutkimiseksi, itsekasvatukseksi.

Koemme usein olevamme irti kehostamme. Tarkoitan tällä sitä, että mielemme vaeltaa kauppalistoissa emmekä ole lainkaan tietoinen mistään kehomme kokemuksista. Asumme usein pitkiä aikoja vain tässä mielen virtuaalitodellisuudessa. Mielemme on silloin ikään kuin irtaantunut kehostamme. Koemme kehomme ja mielemme olevan erillisiä. Itse asiassa, emme koe kehoamme lainkaan. Kehon ja mielen harmonian etsiminen tarkoittaa palaamista kehon kokemukseen, jolloin mieli välillä tyhjenee. Asahi ja liikemeditaatio yleensä nostaa kehon kokemuksen tietoisuuden keskiöön. Silloin ajatteleva mieli (egotietoisuus) siirtyy ikään kuin tietoisuuden periferiaan ja on välillä jopa aivan hiljaa. Tämä kokemus, kehotietoisuuden esiin nosto, on liikemeditaation ydinkokemus. Voimme kokea kehotietoisuuden paikkana, missä keho ja tietoisuus, siis keho ja mieli yhdistyvät. Tästä syystä koko koulutuksen nimi on Asahi Bodymind.

Liikkumaton ja liikkuva harjoitus täydentävät toisiaan. Opettelemme koulutuksessa tavan yhdistää molemmat virtaavaksi liikkeitä ja asentoja sisältäväksi harjoitukseksi, missä keho ja mieli parhaimmillaan yhtyvät kehomieleksi.

Takaisin >>>