Sarjat I, II ja III

Asahin perusliikesarja on asahin perusta. Se kuvataan yksityiskohtaisesti ensimmäisessä asahia käsittelevässä kirjassa Asahi – terveysliikuntaa kaikille (Edita 2007). Kuvaan sen vielä yksityiskohtaisemmin uudessa kirjassani Asahi – tietoisen liikkeen taito (Docendo 2014). Tein siitä videon myö YouTube-palveluun.

Sarjassa käydään koko keho systemaattisesti läpi ylhäältä alas, päästä varpaisiin. Rentousosion jälkeen harjoitetaan niskan ja hartian seutua, siitä siirrytään selkään ja lopuksi jalkoihin. Suunta ylhäältä alas on helppo muistaa ja se auttaa osioiden järjestyksen mieleen painamisessa.

Säännöllisellä asahin perusliikesarjan harjoittamisella on monia vaikutuksia. Niskan ja hartioiden seutu rentoutuu ja avautuu. Tämän alueen jännityksistä johtuvat vaivat helpottuvat.  Selkä vahvistuu ja sen liikkuvuus lisääntyy. Jalkavoimat lisääntyvät ja tasapaino paranee. Keskilinjan harjoitteet opettavat kehon hyvän pystylinjauksen niin seistessä, kävellessä kuin istuma-asennossa. Liikesarjassa opetellaan myös oikea noston ergonomia, jota on helppo toteuttaa myös erilaisissa arjen toimissa.

Asahin toinen ja kolmas sarja tuovat liikkeisiin hieman enemmän vaikeusastetta ja sen kautta pientä lisähaastetta.  Jalkavoimia harjaannuttavia liikkeitä on  enemmän, samoin kiertoliikkeitä, joilla  venytetään käsivarsien neuraalikudoksia. Katso otteita asahin II ja III- sarjoista YouTubesta.

Vaikka asahin liikesarjoissa on erilaisia ja eripituisia venytyksiä ja taivutuksia, on tärkeää, että harrastajat tekevät liikkeet aina omien liikelaajuuksiensa mukaan. Asahin erityispiirre on nimenomaan se, että liikkeet sovitetaan harrastajan liikkuvuuteen, ei päinvastoin. Mitään voimakkaita venytyksiä ei tehdä. Kehoa ja sen nivelten liikelaajuuksia avataan hellävaraisilla toistoilla. Liiketietoisuus on tärkeämpi kuin voima.

 img_5343__mv_pieni.jpg