Asahi Health® -ohjaajakoulutukset

Ohjaajakoulutukseni sisältävät Asahi-Health -terveysliikunnan koko menetelmän ja antavat ohjaajille valmiudet ohjata monipuolisia asahi-tunteja. Koulutuksen käyneet ovat virallisia Asahi-Health® -ohjaajia. Ohjaajakoulutus kestää neljä päivää ja se järjestetään yleensä kahtena viikonvaihteena.

Teemakoulutukset

Teemakoulutuksissa syvennän keskeisiä asahin harjoittamiseen ja opettamiseen liittyviä teemoja ja avaan asahiin liittyviä kehon ja mielen harjoittamisen ulottuvuuksia. Teemakoulutukset antavat asahi-ohjaajille myös paljon lisämateriaalia asahi-tunneille. Teemakoulutukset ovat päivän mittaisia. Tällä hetkellä pidän näitä jatkokoulutuksia kuudesta eri teemasta.

Pidän myös asahi-ohjaajille yksityistunteja, jos he haluavat palautetta tekemisestään.

Syvä-asahin ohjaajakoulutukset

Vuoden 2017 alusta olen perustanut asahi-ohjaajille systemaattisen jatkokoulutusohjelman, jonka puitteissa he voivat opiskella Syvä-asahin ohjaajiksi. Koulutus on tarkoitettu jo asahia pidempään ohjanneille asahi-opettajille, jotka haluavat syventää asahi-taitojaan. Koulutuskokonaisuus koostuu vähintäin neljästä teemapäivästä, kahden vuoden ohjauskokemuksesta ja lopussa suoritettavasta näyttökokeesta.


Muut koulutukseni ja sivustoni

oksa_web.jpg