Liikesarjat

Asahi-terveysliikunnan perusliikkeet on sijoitettu kolmeen liikesarjaan, joita kutsumme numeroilla. On siis asahin ykkös-, kakkos- ja kolmossarjat. Näiden lisäksi asahin periaatteita harjoitellaan omilla harjoituksillaan. Laskutavasta riippuen asahin perusliikkeiden kokoelma on laajuudeltaan  50 – 70 liikettä. Liikkeet on koottu liikesarjoiksi syystä.

Liikesarja on muistin apuväline.  Opeteltuaan muistamaan liikesarjan, sen avulla on helppo tehdä monipuolinen harjoitus. Toisaalta liikesarja on voitu suunnitella systemaattisella tavalla siten, että sen harjoittaminen antaa aina kokonaisvaltaisen, koko kehon kattavan harjoituksen. Asahin liikesarjat on suunniteltu niin, että niissä toistuvat aina samat osiot, jotka hoitavat ja ennaltaehkäisevät ihmisten yleisimpiä vaivoja ja vahvistavat ja avaavat kehoa systemaattisella tavalla.

Liikesarjat koostuvat seuraavista osioista: (i) rentous- ja keskilinjaosio, (ii) niska-hartiaosio, (iii) selkäosio ja (iv) jalka- ja tasapaino-osio.  Jokaisessa osiossa on kolme liikettä. Tämän lisäksi sekä harjoituksen alussa että lopussa ja osioiden väleissä tehdään aina hengitystä avaava harjoitus. Alla oleva kuva esittää asahin ”moduulirakennetta”.

asahin_moduulirakenne_uusi.jpg

Asahin sarjat on suunniteltu siten, että ensimmäinen perussarja antaa koko systeemin rakenteen. Asahin toisen ja kolmannen sarjan liikkeet ovat kaikki ensimmäisen sarjan liikkeiden variaatioita. Kun opettelee muistamaan ja tekemään hyvin asahin perussarjan, on toisen ja kolmannen sarjan opetteleminen helppoa, koska niiden liikkeet ja sarjojen liikejärjestys ovat jo tuttuja. Tämä antaa myös mahdollisuuden liikkua sarjoissa ”moduulin sisällä” niin kuin kuvan pystysuora nuoli osoittaa. Aina ei tarvitse tehdä koko liikesarjaa niin kuin vaakanuoli näyttää.  Joskus on tarpeen tehdä esimerkiksi vain jokin niska-hartialiike, jolloin voidaan liikkua yhden liikkeen variaatiosta toiseen ja vielä kolmanteen.

Ajatus liikkeiden sijoittamisesta yhtenäiseksi sarjaksi on peräisin Kiinan ja Japanin vanhoista kamppailu- ja terveysliikuntalajeista. Japanin kielessä liikesarjoihin viitataan sanalla kata, kiinassa tao lu ja quan. Vanhat kiinalaiset ja japanilaiset liikesarjat ovat olleen tehokkaita muistitekniikoita, joiden avulla arvokkaita perinteitä on voitu siirtää sukupolvelta toiselle. Liikesarjaan on voitu sisällyttää kokonaisen terveysliikuntaperinteen tai kamppailuperinteen tärkeimmät tekniikat, periaatteet, jopa filosofia. Myös asahissa olemme pyrkineet tähän. Asahin liikesarjoihin olemme sijoittaneet länsimaisen tieteen käsityksen siitä, mitä kokonaisvaltaisen terveysliikuntaharjoituksen tulisi sisältää; mitkä ovat kehon kannatteluun ja liikkumiseen liittyvät keskeiset psykofyysiset periaatteet; miten kehon ja mielen harjoitus voi kulkea käsi kädessä.

asahi_i_uusi.jpg