Kehomieli

Olen edellä kuvannut sitä, miten harjoituksessa tarkkailemme kehon aistimuksia ja opimme samalla myös muiden mielen sisältöjen tarkkailua. Puhe kehosta ja mielestä tälla tavalla on ongelmallinen. Tässä puhetavassa jaamme ihmisen kahtia: kehoon ja mieleen. Ylittääkseni tämän ongelman käytän ihmisestä puhuessani yleensä kehomielen käsitettä, kun haluan korostaa sitä, että ihminen on monesta puolesta koostuva ykseys. Ajatustapani mukaan ihmisen minätietoisuus tai ego-tietoisuus ja kehotietoisuus ovat kehomielen aspekteja. Olemme kehomieli, josta voimme erottaa kehon ja mielen ulottuvuudet. Usein myös koemme kehon ja mielen erillisyyttä. Kehotietoisuus on kuitenkin paikka, jossa keho ja mieli kokemuksessa yhtyvät. Asahi kehotietoisuuden harjoituksena on voimakas kehon ja mielen integroinnin menetelmä.

img_2177web.jpg