Mielen katseleminen

Huomion suuntaamista mielen tapahtumiin voidaan kutsua "mielen katselemiseksi". Asahissa opettelemme suuntaamaan huomiomme liikkeiden esiin nostamiin kehon aistimuksiin. Kehon aistimusten seuraaminen on huomion suuntaamisen perustaito, joka opettaa samalla myös, miten huomio tai tarkkaavaisuus voidaan suunnata muihinkin mielen sisältöihin. Kun opimme tarkkailemaan kehomme asitimuksia, opimme samalla, miten tunteita, mielialoja ja omaa ajatteluaankin voi tarkkailla. Tämä tarkkaavaisuus on itseymmärryksen kasvun avain.

img_8203web.jpg