Tietoinen liike

Asahissa liike on tietoista, mutta mitä tarkoitetaan tietoisella liikkeellä? Itse asiassa tietoinen liike ja sen harjoittaminen on suurimmalle osalle meistä vierasta. Länsimainen urheilulähtöinen liikuntakulttuuri ei sisällä lainkaan sellaista liikkumisen tapaa, mihin asahissa pyritään. Monet meistä ovat kuitenkin nähneet esimerkiksi televisiosta ”kiinalaista aamuvoimistelua”, taijiquania, jossa harrastajat liikkuvat kuin hidastetussa elokuvassa. Täysin samalla tavalla pyritään liikkumaan asahissa.

Tietoinen liike edellyttää liikkeen hidastamista niin, että on mahdollista tietoisesti ohjata liikettä sen liikeradan jokaisen pisteen läpi. Hitaus myös tekee mahdolliseksi liikkeen ja koko kehon aistimisen niin, että huomio voi kohdistua liikkeen synnyttämiin yksityiskohtaisiin kehon tuntemuksiin ja niiden vivahteisiin.

vanhus.jpg