Kehon pystylinjaus

Pyrimme asahin liikkeiden aikana olemaan koko ajan tietoisia kehon pystysuorasta asennosta, sen pystylinjauksesta maahan ja painovoimaan nähden. Kyse on kehotietoisuuden harjoituksesta, jossa yritetään jatkuvasti löytää kehon optimaalinen, pystysuora rakenne ja pysyä siinä. Harjoitus kehittää tietoisuutta kehon rakenteesta ja hyvän rakenteen tuomasta voimasta, taidoista, jotka olemme koko lailla kadottaneet. Istumatyön ja vähäisen liikunnan seurauksena emme enää kykene kannattelemaan itse itseämme. On eri asia istua itsensä varassa, siis tukirankansa varassa, kuin nojata tukeen. Emme enää kunnolla edes tunnista kehon kykyä kannatella itse itseään.

Asahissa pyrimme opettelemaan ja vahvistamaan kehon kykyä kannatella itse itseään hyvässä pystylinjauksessa mahdollisimman pienellä lihastyöllä, jolloin mitään tukia ei tarvita. Afrikassa ja Intiassa voimme vielä tavata ihmisiä, joilla on kyky kantaa päänsä päällä painavia taakkoja. Kyse on samasta asiasta. Se ei perustu lihasvoimaan vaan taitoon kannatella kehoa hyvässä pystylinjauksessa ja tämän tuomaan kehon rakenteelliseen voimaan.

Asahissa kehon pystylinjausta harjoitellaan erilaisten keskilinjaharjoitusten avulla.

keskilinja3.jpg